همکاری با ما

آیا در یک جهت همراه هستیم؟

در بامداد صنعت پاسارگاد ما همواره از کسانی که انگیزه پیشرفت دارند و تمام تلاش خود را برای تحقق اهداف می کنند استقبال می کنیم.

در هیچ شرکت دیگری  موقعیت برای پیشرفت و یادگیری  با این سرعت فراهم نیست.  

چه چیزی را می خواهید تغییر دهید؟

در بامداد صنعت پاسارگاد این فرصت را دارید که آینده و زندگی خود را تغییر دهید…اگر بخواهید! 

همین حالا رزومه خود را ارسال کنید!

ما بعد از بررسی رزومه با شما تماس خواهیم گرفت.

مدیریت امنیت

امنیت یک نیاز اساسی و اولیه است، چه در خانه و چه در محل کار. با فناوریهای کنترل دسترسی ما،اعم از شناسایی بیومتریک و تجهیزات کنترل دسترسی،  ما یک تجربه  شیرین و مطلوب از امنیت را به شما هدیه خواهیم داد. 

بازارهایی که در آنها تفاوت ما را احساس خواهید کرد

ما در بازارهای متنوعی فعال بوده و محصولات و خدمات خود را ارایه میکنیم. اما همواره در زمینه های زیر به سازمانها کمک کرده ایم که موفق تر و کاراتر باشند:

  • مدیریت حضور و غیاب
  • مدیریت کنترل دسترسی
  • سیستمهای بیومتریک
  • سیستم تردد Hands free
  • mobile key
  • مدیریت پارکینگ
  • سیستمهای هدایت ترافیک
  • درهای آشیانه
  • سیستمهای ضد تروریستی