مدیریت امنیت

امنیت یک نیاز اساسی و اولیه است، چه در خانه و چه در محل کار.

بافناوریهای کنترل دسترسی ما،اعم از شناسایی بیومتریک و تجهیزات کنترل دسترسی،  ما یک تجربه  شیرین و مطلوب از امنیت را به شما هدیه خواهیم داد.

بازارهایی که در آنها تفاوت ما را احساس خواهید کرد

ما در بازارهای متنوعی فعال بوده و محصولات و خدمات خود را ارایه میکنیم. اما همواره در زمینه های زیر به سازمانها کمک کرده ایم که موفق تر و کاراتر باشند.
  • مدیریت حضور و غیاب
  • مدیریت کنترل دسترسی
  • سیستمهای بیومتریک
  • سیستم تردد Hands free
  • mobile key
  • مدیریت پارکینگ
  • سیستمهای هدایت ترافیک
  • درهای آشیانه
  • سیستمهای ضد تروریست

فناوری برای زندگی

ما یک شرکت کاملا فناور هستیم،اما  انسان بر هر کاری که انجام میدهیم مقدم است تا مطمئن شویم که کار خود را به نحو احسن انجام میدهیم.

برای ما مهم است که نیاز مشتریان خود را درک کنیم و راه حل اقتصادی ارائه دهیم که منطبق با نیازش باشد تا سالها در کنار او بمانیم.

یادگیری و یاددادن ارزشهای ماست و صداقت و وفاداری افراد را ارج مینهیم.

 

مشتریان ما