AC7000

دستگاه تشخیص چهره و اثر انگشت AC7000

دستگاه تشخیص چهره و اثر انگشت AC7000

  • شناسایی در شرایط نوری محتلف
  • تشخیص ۲.۰۰۰ نفر در کمتر از ۱ ثانیه
  • طراحی شیک و بادوام
  • کارایی در تمام شرایط نوری تا ۲۰.۰۰۰ لوکس
  • سرعت خیره کننده 
  • قیمت مناسب